ACCOMMODATION

ACCOMMODATION

IMPECCABLE BEACH STEP VILLA
IMPECCABLE BEACH STEP VILLA

Sea View

|

QUEEN SIZE

|

190 M²

CHI TIẾT PHÒNG

 

 • Công suất tối đa: 02 người lớn 01 trẻ em dưới 6 tuổi

 • Kích cỡ phòng: 190m2 (bao gồm khuôn viên)

 • Sân hiên riêng

 • Hồ bơi riêng

Đặt phòng
VN COUNTRYSIDE BUNGALOW

VN COUNTRYSIDE BUNGALOW

GARDEN VIEW or LIMITED SEA VIEW

|

01 GIƯỜNG ĐÔI HOẶC 02 GIƯỜNG ĐƠN

|

60 M²

CHI TIẾT PHÒNG

 

 • Công suất tối đa: 02 người lớn 01 trẻ em dưới 6 tuổi

 • Kích cỡ phòng: 60m2 (bao gồm sân hiên)

 • Máy lạnh

 • Phòng không hút thuốc

 • Sân hiên riêng

Đặt phòng
EXECUTIVE BUNGALOW
EXECUTIVE BUNGALOW

GARDEN VIEW

|

1 DOUBLE BED OR 2 SINGLE BEDS

|

50 M²

CHI TIẾT PHÒNG

 

  • Công suất tối đa: 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi

  • Kích cỡ phòng: 60m2 (bao gồm sân hiên)

  • Máy lạnh

  • Phòng không hút thuốc

  • Sân hiên riêng

Đặt phòng
DELUXE BALCONY

DELUXE BALCONY

GARDEN VIEW

|

01 GIƯỜNG ĐÔI HOẶC 02 GIƯỜNG ĐƠN

|

40 M²

CHI TIẾT PHÒNG

 

    • Công suất tối đa: 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi

    • Kích cỡ phòng: 40m2 (bao gồm sân hiên/ban công)

    • Máy lạnh

    • Phòng không hút thuốc

    • Ban công riêng

Đặt phòng
PREMIER DELUXE DOUBLE
PREMIER DELUXE DOUBLE

GARDEN VIEW or LIMITED SEA VIEW

|

01 GIƯỜNG ĐÔI HOẶC 02 GIƯỜNG ĐƠN

|

50 M²

CHI TIẾT PHÒNG

 

   • Công suất tối đa: 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi

   • Kích cỡ phòng: 50m2 (bao gồm sân hiên/ban công)

   • Máy lạnh

   • Phòng không hút thuốc

   • Sân hiên riêng hoặc ban công riêng

Đặt phòng